Aktualizácia Výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 3.4.2 – Obnova a rozvoj obcí

Na základe uznesenia Rady MAS zo dňa 16.12.2010 sa Výzva č. 2 na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 3.4.2 – Obnova a rozvoj obcí predlžuje do 04.02.2011.

 

Aktualizované znenie výzvy nájdete tu:

Posted in Nezaradené.