Akutalizácia Výzvy č.6 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

logo-leaderMiestná akčná skupina OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Vám oznamuje, že dňa 27. 09. 2012 bola aktualizovaná Výzva č.6 na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 3.4.2 – Obnova a rozvoj obcí. Výzva bola aktualizovaná z dôvodu organizačných zmien na funkcii manažéra OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“. Aktualizované zmeny sú farebne (červeno) zvýraznené. Aktualizovanú výzvu nájdete v kategórii Výzvy MAS.

Aktualizovnú výzvu nájdete tu…

Posted in Oznamy.