Autobusová linka na vodné dielo Žilina

Na linke č. 67 budú v období od 1.7. – 31.8. počas pracovných dní premávať spoje zo zastávky “Fatranská” na “Vodné dielo” a späť. K novozriadeným spojom bude umožnený prestup na zastávke “Fatranská” alebo “Matice slovenskej” z liniek č. 4, 5, 6, 7 a 14 na linku č. 67 a opačne. Spoje budú premávať od 10:20 do 21:00 hod v cca 1-hodinovom intervale.

Využite ponuku a cestujte s DPMŽ za slnkom, vodou a prírodou až k bráne areálu športovo-rekreačného parku. Zastávka “Vodné dielo, priehradný múr” bude v obidvoch smeroch presunutá do novovybudovaného obratiska pri vchode do športovo-rekreačného parku a bude premenovaná na “Vodné dielo, eXtreme park”.

Cestovný poriadok

Posted in Pozvánky.