Brožúra NSRV SR Súťažné fotografie 2.ročníka súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS

San_fotografie_2.ronka_saeVýsledkom 2. ročníka fotografickej súťaže vyhlásenej Národnou sieťou rozvoja vidieka SR je táto publikácia, ktorá vyšla v tlačenej verzii a na našej stránke si ju môžete prezrieť v elektronickej podobe.

Súťažné fotografie 2.ročníka súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS 2012

Posted in Oznamy.