Darujte Vaše 2% z dane Vášmu regiónu

Milí priatelia, aj tento rok sa na vás obraciame so žiadosťou o venovanie Vašich 2% z daní na podporu našich aktivít v prospech rozvoja mikroregiónu terchovskej doliny. Tento príspevok pre vás neznamená žiadny výdavok. Daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu môžete premeniť na adresný dar, ktorým podporíte verejnoprospešné aktivity našej organizácie.

Postup na preukázanie 2% z dane pre zamestnanca (osobu, za ktorú robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ)

  1. Do 15.2.2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov).
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%. Z tohoto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane, teda sumu, ktorú nám môžete venovať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
  3. Následne vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Údaje o našom združení sme už vyplnili. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2% prijímateľovi.
  4. Do 30.4.2018 doručte obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní sumy) osobne alebo poštou na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska).

Postup na poukázanie 2% z dane pre fyzickú osobu, ktorá si daňové priznanie podáva sama (napr. živnostník alebo osoba, ktorá si chce podať daňové priznanie sama)

  1. Vyplňte daňové priznanie typu A alebo B a vypočítajte si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplňte aj údaje o poukázaní 2%.
  2. Doplňte identifikačné údaje o našom združení OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”, Námestie sv. Floriána 1002, 013 03 Varín, IČO:42063418
  3. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2018 na daňový úrad podľa vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Postup na poukázanie 2% z dane pre právnickú osobu (podniky, firmy)

Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť aspoň 8 €.

  1. Vyplňte daňové priznanie a vypočítajte si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplňte aj údaje o poukázaní 2%.
  2. Doplňte identifikačné údaje o našom združení OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”, Námestie sv. Floriána 1002, 013 03 Varín, IČO:42063418
  3. V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018, pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak) treba podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť.

 

ĎAKUJEME

Posted in Pozvánky.