Druhá aktualizácia harmonogramu výziev MAS Terchovská dolina z PRV pre rok 2021

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti druhú aktualizáciu harmonogramu výziev MAS Terchovská dolina z PRV pre rok 2021.

Harmonogram 2021 aktualizacia č.2

Posted in Pozvánky.