Aj na jednej záleží

V júni tohto roku vyhlásila Nadácia SPP nový grantový program s názvom „SPPoločne pre komunity.“ Jeho hlavným cieľom bolo podporiť verejnoprospešné aktivity organizácií, ktoré majú záujem zlepšiť kvalitu života v miestnych komunitách. Projekty mohli byť zamerané na vytvorenie priestoru na stretávanie miestnej komunity, oživenie tradícií, podporu zdravého životného štýlu, ekovýchovy či zlepšenie životného prostredia v konkrétnej lokalite.

Nadácia SPP podporila spolu 65 dobrých nápadov z celého Slovenska v celkovej výške 90 000 Eur. V konkurencii uspelo aj naše občianske združenie MAS Terchovská dolina, ktoré sa uchádzalo o grant vo výške 1000 Eur s projektom “Aj na jednej záleží”. Jeho cieľom bolo zlepšenie životného prostredia v lokalite Hrádok v obci Varín záchranou viac ako storočnej lipy malolistej rastúcej vedľa cholerového kríža z roku 1831 a zveľadením okolitého priestoru. 

O grant sme sa uchádzali na podnet obyvateľov z ulice Hájik, ktorých už dlhšie trápil viditeľne zhoršujúci sa zdravotný stav lipy nachádzajúcej sa na vŕšku Hrádok. Suché a poškodené konáre ohrozovali okoloidúcich, aj deti zvyknuté sa pod lipou hrať. Myšlienku pokusu o jej záchranu za miestnych sformulovala Ing. Lucia Komačková. 

Realizácia aktivít sa uskutočnila počas dvoch neskorších jesenných dní. K odbornému ošetreniu lipy bol prizvaný arborista, ktorý na základe svojich vedomostí zhodnotil jej zdravotný stav, dôvod momentálneho vysychania a chradnutia a náležite ju orezal. Zásahom zároveň zabezpečil bezpečnosť pre okoloidúcich obyvateľov aj prípadných turistov. Spadnuté a orezané konáre zamestnancom nášho združenia pomáhali odnášať miestni obyvatelia. Spolu s lipou sa zároveň vyčistilo aj blízke okolie, a to najmä od náletov drevín a kríkov, ktoré úplne zakrývali morový kríž. Kontajner na odvoz prírodného materiálu ochotne zabezpečila obec Varín, za čo jej patrí veľká vďaka. S pomocou dobrovoľníkov z varínskeho skautského oddielu Javore sa vykopala hlbšia jama, do ktorej sa zasadila mladá lipa. Tá v budúcnosti nahradí dôležité funkcie starej lipy po jej odumretí. Dobrovoľníci pomohli aj s osadením drevenej lavičky, ktorá sa umiestnila do blízkosti cholerového kríža a pomohla tak dotvoriť oddychové miesto nielen pre domácich obyvateľov, ale aj okoloidúcich turistov.

Kopec Hrádok, na ktorom sa projekt realizoval má zaujímavú a mnohým neznámu históriu, preto sme sa rozhodli verejnosti toto miesto priblížiť. V blízkosti cesty sme opäť za pomoci dobrovoľníkov osadili malý informačný panel, kde sa ľudia môžu dočítať o významnej epidémii cholery z roku 1831, ktorá je s lokalitou spojená a tiež o význame drevín pri sakrálnych pamiatkach. Informácie, ktoré sa nezmestili na panel, ale boli veľmi zaujímavé si môžu záujemcovia prečítať na webovej stránke po naskenovaní QR kódu. Všetky aktivity sa uskutočnili so súhlasom majiteľa pozemku – Urbárskou obcou Varín, ktorej touto cestou ďakujeme za ochotu a spoluprácu.

 

Posted in Pozvánky.