Naše kulinárne dedičstvo – spájame chute pohraničia

Miestna akčná skupina sa spolupodieľala na realizácii projektu s názvom „Naše kulinárne dedičstvo – spájame chute pohraničia“, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.

Výška vynaložených prostriedkov na projekt: 44 323,05 EURO
Spolufinancovanie zo zdrojov EÚ: 39 890,74 EURO
Vlastný vklad (partner projektu z PL):  4 432,31 EURO
Termíny realizácie projektu: január 2020 – september 2021
Partner v Poľsku: Rybárska miestna akčná skupina Bielska kraina

Projekt bol adresovaný najmä združeniam dedinských gazdín z regiónov oboch partnerov na poľskej strane z členských gmín LGR BK a z mikroregiónu terchovskej doliny z Miestnej akčnej skupiny Terchovská dolina.

Úlohy realizované v rámci mikroprojektu:

  1. Organizácia trojdňového študijného pobytu spojeného s kulinárskymi workshopmi „Chute pohraničia“ a kulinárskou súťažou na poľskej strane

Študijná cesta v regióne Bielskej krainy spojená s kulinárskym workshopom „Chute pohraničia.”

V dňoch 26. – 28. júla v rámci mikroprojektu s názvom „Naše kulinárske dedičstvo – spájame chute pohraničia“ (financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG VA Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a zo štátneho rozpočtu Poľskej republiky), zorganizovala Rybárska miestna akčná skupina Bielska Kraina (LGR BK) návštevu oblasti Bielska Kraina spojenú s kulinárskymi workshopmi.

Študijného pobytu sa celkovo zúčastnilo 17 ľudí, z toho 15 hostí zo Slovenska. Počas prvého a tretieho dňa pobytu v Poľsku mali možnosť spoznať prírodné a kultúrne dedičstvo oblasti, ako aj spoznať kľúčové turistické a prírodné zaujímavosti. Prvým bodom návštevy bola jazda lanovkou na horu Góra Żar – vrch Beskid Mały. Jej západné svahy spadajú k Międzybrodzkiemu jazeru, juhovýchodné svahy do údolia potoka Isepnica a severné svahy do údolia potoka Mała Puszcza.

Účastníci navštívili aj Chlebowú Chatu – edukačnú záhradu, v rámci ktorej mali možnosť zoznámiť sa so starým životom na vidieku. Počas návštevy mali účastníci možnosť vidieť, ako sa piekol chlieb pred 100 rokmi, ako sa vyrábalo maslo. Vypočuli si príbehy o tom, ako vyzeral bežný život v minulosti – ako sa v dome svietilo a čo bolo v ňom najdôležitejšie. Účastníci si vlastnoručne upiekli aj posúšky, vyskúšali si aj oddeľovanie smotany od mlieka.

Účastníci navštívili tiež Agroturistickú farmu Gazdówka, kde sa stretli s majiteľom a absolvovali jazdu kočom.

Tretí deň študijnej cesty navštívili účastníci Múzeum morskej a vnútrozemskej fauny a flóry v Jaworze, kde im sprievodca Bartek poskytol množstvo zaujímavých informácii o živote rýb a motýľov. Potom nasledovala návšteva Hradného múzea v Pszczyne, do paláca – bývalého magnátskeho sídla v Pszczyne.

Druhý deň bol plný vôní regionálnych jedál vďaka kulinárskym workshopom organizovaným pre združenia dedinských gazdín (KGW) a kulinárskej súťaži „Chute pohraničia“. Workshopy sa konali v zariadení Świętoszówka a zúčastnilo sa ich takmer 60 ľudí. Pán Janusz Pierzyna – predseda združenia Rybárska miestna akčná skupina Bielska Kraina a zároveň starosta obce Jasienica privítal všetkých zhromaždených, vrátane hostí zo Slovenska, 10 súťažiacich združení dedinských gazdiniek z Poľska, ktoré viedli kulinárske workshopy  a Jarosława Uścińského – prezidenta Národnej asociácie kuchárov a cukrárov. Mottom workshopu bola poľská regionálna kuchyňa. Každý z tímov združení dedisnkých gazdiniek pripravil dve regionálne jedlá, ktoré sa zúčastnili kulinárskej súťaže. Boli to najmä  jedlá z rýb, ako aj jedlá ako krupica, miodula, jelení guláš, kapustnica s krúpami, tatarák zo sleďov, rybacia paprika, polievky, fašírky a mnoho ďalších chutných jedál. V komisii, ktorá hodnotila jedlá, boli slovenskí partneri z mikroregiónu terchovskej doliny, ktorí mali naozaj problém vybrať spomedzi všetkých jedál tie, ktoré svojou chuťou vynikajú. Dve združenia dedinských gazdín: Czechowice-Dziedzice Górne a Jasienica varili naživo na špeciálne pripravených stánkoch.

Po skončení hodnotenia súťažného výboru sa konali kulinárske ukážky Jarosława Uścińského spojené s prednáškou o využití rýb a regionálnych produktov ako zdravých potravín v miestnej kuchyni.

V závere podujatia prebehlo vyhodnotenie súťaže. Najvyššie hodnotenie získali jedlá KGW Czechowice-Dziedzice Górne. Na druhom mieste sa umiestnila KGW Iłownica. Tretie miesto obsadilo KGW Jasienica. Špeciálne ocenenie od šéfkuchára získalo Międzyrzecze Dolne.

http://bielskakraina.pl/projekty-zewnetrzne/art-wizyta-studyjna-na-obszarze-bielskiej-krainy-polaczona-z-warsztatami-kulinarnymi,90

  1. Organizácia trojdňového študijného pobytu spojeného s kulinárskymi workshopmi „Chute pohraničia“ a kulinárskou súťažou na slovenskej strane

Študijná cesta v mikroregióne terchovskej doliny spojená s kulinárskym workshopom „Chute pohraničia“.

Od utorka (17.8.2021) do štvrtka (19.8.2021) organizovala Rybárska miestna akčná skupina Bielska Kraina študijný pobyt na Slovensku u svojho partnera – Miestnej akčnej skupiny Terchovská dolina v rámci mikroprojektu “Naše kulinárske dedičstvo – spájame chute pohraničia” spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko INTERREG V-A 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu.

Prvý a tretí deň zájazdu mali účastníci možnosť navštíviť zaujímavé miesta v širšom okolí, na druhý deň sa zúčastnili kulinárskych workshopov, počas ktorých sa predstavili folklórne skupiny zo Slovenska.

Pre partnerov z Poľska to bola skvelá príležitosť spoznať regionálnu slovenskú kuchyňu, vyskúšať jej jedlá, pozrieť si kulinárske ukážky a vypočuť si zaujímavú prednášku šéfkuchára Zdenka Kramarčíka venovanú miestnym jedlám, zdravým regionálnym produktom a možnosti prípravy jedál z nich.

http://bielskakraina.pl/projekty-zewnetrzne/art-wizyta-studyjnana-slowacji,89

  1. Kuchárska knižka „Naše kulinárske dedičstvo – spájame chute pohraničia“

V rámci projektu bola vydaná kuchárska knižka obsahujúca recepty domácich gazdiniek zo združení dedinských gazdín a folklórnych skupín z oboch strán hranice.

Knižku si môžete stiahnuť tu: Kuchárska knižka

 

  1. Film propagujúci projekt „Naše kulinárske dedičstvo – spájame chute pohraničia“

V rámci projektu bol natočený aj krátky dokument zachytávajúci konané kulinárske aktivity.

Film môžete zhliadnuť na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=L2G_A7c9_eA

Projekt bol adresovaný najmä obyvateľom prihraničného regiónu, iniciatívam a zoskupeniam, ktoré udržiavajú na oboch stranách hranice tradície varenia regionálnych jedál. Na poľskej strane to boli združenia dedinských gazdín a na slovenskej folklórne skupiny. V rámci projektu boli zapojení aj ľudia vo veku 50 +, ale aj mladí ľudia, ktorí chcú pokračovať v miestnych tradíciách spojených s regionálnou kuchyňou.

Posted in Pozvánky.