Kulinársky workshop “Chute pohraničia”

Miestna akčná skupina Terchovská dolina organizovala dňa 18.8.2021 kulinársky workshop pod vedením šéfkuchára Zdenka Kramarčíka. Podujatie sa konalo v Poľovníckom hoteli Diana v rámci mikroprojektu „Naše kulinárske dedičstvo-spájame chute pohraničia“ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu.

Súčasťou programu boli kulinárske ukážky súťažných tímov z mikroregiónu, ochutnávky a oceňovanie jedál, ukážky a príprava moderných jedál z miestnych a regionálnych produktov a súčasťou bola aj prednáška o možnosti ich využitia v modernej a zdravej kuchyni v réžii šéfkuchára Zdenka Kramarčíka.  Pre poľské gazdinky to bola skvelá príležitosť spoznať regionálnu slovenskú kuchyňu, vyskúšať si naše jedlá a nadviazať nové vzťahy s gazdinkami z nášho mikroregiónu. 

Ďalšou plánovanou aktivitou v rámci mikroprojektu je vydanie Kulinárskej knihy, v ktorej nájdete recepty na regionálne jedlá z Poľska a Slovenska. Poslednou aktivitou projektu bude propagačný film sumarizujúci realizáciu projektu.

 

Posted in Pozvánky.