Hlasovanie o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS 2013

 

OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“  sa zapojilo do 3. ročníka súťaže “Najkrajšia fotografia z územia MAS”, ktorú vyhlásila Národná sieť rozvoja vidieka. Fotografie za našu MAS sme zaslali do všetkých súťažných  kategórii. Podmienky súťaže a hlasovanie nájdete na http://www.nsrv.sk/index.php?pl=48 . Hlasovanie bude trvať do 30. júna 2013. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet hlasov v danej kategórii. Fotografia s celkovo najvyšším počtom hlasov bude vyhlásená za absolútneho víťaza ročníka súťaže. Víťazné fotografie budú ocenené vecnou cenou a zároveň najlepšie budú prezentované na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex 2013.

Súťažné fotografie:

1. Naša príroda/ Jar prišla pod Rosutec/Ing. Miroslav Sabo
2. Naši ľudia/ Zranený orol v Záchrannej stanici v Zázrivej/Bc. Jozef Jurík
3. Naše tradície/ Hájov- volanie na prievozníka/Bc. Jozef Jurík
4. Naša budúcnosť/ Poď moja kravička/Bc. Jozef Jurík
5. Naše „naj“/ Noc na Starhrade/Bc. Jozef Jurík
6. Život v našej MAS/ Na bicykloch po zázrivských lazoch/Bc. Jozef Jurík

Naa_prrodaJar_prila_pod_Rosutec_Miroslav_Sabo

 

ivot_v_naej_MAS_Na_bicykloch_po_zzrivskch_lzoch_Jozef_Jurk

 

Posted in Oznamy.