Indikatívny harmonogram výziev PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že v časti zverejnila Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014-2020.

Posted in Pozvánky.