Jánošíkov kraj čaká modernizácia

Terchovská dolina chce zlepšovať vybavenie obce
Šťastie praje pripraveným ‑ o naplnenie starého príslovia sa od júna tohto roku snaží mikroregión Terchovská dolina. Chopili sa šance, ktorú im priniesol Program rozvoja vidieka a jeho podpora z fondov EÚ. Spolu s ďalšími štyrmi mikroregiónmi Žilinského kraja boli vytipovaní a podporovaní Žilinským samosprávnym krajom, aby bol proces prípravy efektívny.
V rámci uplatňovania prístupu Leader, čiže osi 4 Programu rozvoja vidieka, sa začalo v Terchovskej doline tvoriť partnerstvo pre vznik budúcej Miestnej akčnej skupiny. Súbežne s tým sa zainteresovaní aktéri z mikroregiónu spolu s koordinujúcou organizáciou SAIA Žilina zamýšľali nad silnými a slabými stránkami v rozvoji ich vidieckeho územia.
Po dôkladnom vyhodnotení analytických údajov o území sa mohol začať tvoriť prvý návrh Stratégie rozvoja územia pre prístup Leader. Za jej hlavnú prioritu definovali partneri zvýšiť konkurencieschopnosť mikroregiónu a kvalitu života v ňom pri zachovaní zásad trvalo udržateľného rozvoja.
Ambicióznu prioritu sa budú snažiť dosiahnuť cez konkrétne ciele a projekty s nimi spojené. Tie budú zamerané na zlepšenie vybavenosti obcí, podporu a rozvoj produktov cestovného ruchu, vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov na vidieku a využitie inovatívnych metód a prístupov všade, kde to bude možné.
Možnosti, ako aj vďaka zdrojom EÚ rozhýbať toto atraktívne a turisticky vyhľadávané územie, je veľa. Kľúčové však bude skôr to, ako pripravení budú samotní obyvatelia obci v Terchovskej doline. Musia veľmi dobre spolupracovať, oslovovať do spoločných projektov šikovných a aktívnych ľudí, ktorých tu majú dostatok. Skúsenosti aj z iných krajín ukazujú, že najviac sa darí v programe Leader tým regiónom a partnerstvám, kde vedia tvoriť spoločné projekty. Ak sa pri riešení určitých problémov vedia spojiť samospráva, občania, podnikatelia a chcú spolu komunikovať, posúvať veci dopredu, projekty sú úspešné.
Za týchto predpokladov je potom reálne naplniť Víziu rozvoja mikroregiónu Terchovská dolina, ktorá bola formulovaná takto:
Tradične aj inovatívne pre mladých aj pre starších v lete aj v zime v Terchovskej doline.

Alena Mičicová
SAIA Žilina
(02.01.2008; Žilinský večerník; č. 01/2008, s. 2; Mičicová Alena)

Posted in Oznamy.