Konferencia NSRV SR “Leader a CLLD” v Nitre

Národná sieť rozvoja vidieka SR zorganizovala pre VSP a MAS konferenciu s názvom „LEADER a CLLD“ , ktorá sa uskutočnila dňa 07.05.2015 v Agroinštitúte v Nitre. Zamestnanci kancelárie MAS OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ sa zúčastnili tejto konferencie, ktorá bola prioritne zameraná na informácie týkajúce sa nového programového obdobia PRV 2014-2020, systému riadenia PRV 2014-2020 a podpore miestneho rozvoja v rámci iniciatívy LEADER. Prezentácie sú k dispozícií TU.

Posted in Pozvánky.