Verejno-súkromné partnerstvá a MAS v žilinskom kraji

Regionálne pracovisko pre Žilinský kraj pripravilo brožúru s názvom “Verejnosúkromné partnerstvá a miestne akčné skupiny v Žilinskom kraji”.

Verejno-súkromné partnerstvá a MAS v žilinskom kraji

Posted in Pozvánky.