Medzinárodná konferencia v Trenčíne

logo_NSS_MAS_1V dňoch 06. – 07. mája 2013 v Trenčíne, sa konala medzinárodná konferencia „LEADER 2007-2013 a úloha MAS v novom programovom období“, kde  sa hovorilo najmä o skúsenostiach zo súčasného programovacieho obdobia a o návrhoch a možnostiach prístupu LEADER a CLLD v nasledujúcom období 2014 – 2020. Za našu MAS sa konferencie zúčastnil Ing. Ivan Dvorský, predseda združenia a Mgr. Peter Madigár, manažér MAS. Svojimi prezentáciami sa predstavilo viacero pozvaných hostí či už z NSS MAS, NS MAS ČR, zástupcovia Úradu vlády SR, zástupca ZMOS-u, zástupca NSRV SR,  zástupca ministerstva hospodárstva a rozvoja vidieka, ako aj experti na LEADER zo Slovinska, Rakúska a ďalší. Viac informácii ako aj  prezentácie z konferencie môžete pozrieť TU.

Posted in Nezaradené.