„Naše kultúrne dedičstvo – spájame chute pohraničia“

Milí priatelia,

dovoľujeme si vás informovať, že MAS Terchovská dolina bude ako partner realizovať projekt s partnerskou rybárskou miestnou akčnou skupinou LGR Bielska Kraina.

„Naše kultúrne dedičstvo – spájame chute pohraničia“ v rámci Fondu mikroprojektov, programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Hodnota projektu:         44 323,05 EUR
Financovanie z EFRR:  39 890,74 EUR
Spolufinancovanie:       4 432,31 EUR

Termín realizácie: január 2020 – december 2020 (12 mesiacov)

Hlavný partner: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina (PL)

Aktivity realizované v rámci mikroprojektu:

  1. Organizácia trojdňovej študijnej návštevy spojenej s kulinárskymi workshopmi “Chute pohraničia” a kulinárska súťaž na poľskej strane
  2. Organizácia trojdňovej študijné návštevy spojenej s kulinárskymi workshopmi “Chute pohraničia” a kulinárska súťaž na slovenskej strane
  3. Kuchárka “Naše kultúrne dedičstvo – spájame chute pohraničia“
  4. Video propagujúce projekt Naše kultúrne dedičstvo – spájame chute pohraničia

Projekt je určený pre obyvateľov prihraničného regiónu zameraný na kolektívy venujúce sa vareniu tradičných regionálnych jedál, vrátane združenia dedinských gazdín v Poľsku, folklórnych skupín, dôchodcov (50+), mladých ľudí, ktorí majú záujem pokračovať v tradícii miestnej kulinárie a gastronómie.

Pozývame všetkých sledovať našu webstránku a facebook, kde budeme čoskoro informovať o realizácii projektu.

Posted in Pozvánky.