Rez ovocných stromov v súlade s prírodou

V piatok 21. februára 2020 sme v spolupráci s OZ Tilia pripravili pre širokú verejnosť kurz s názvom Princípy rezu ovocných drevín – ovocinárstvo blízke prírode. Aktivita sa už po štvrtýkrát konala v obci Krasňany. Kapacita kurzu, ktorá predstavovala 40 účastníkov, sa naplnila neskutočne rýchlo. Prevažná väčšina záujemcov bola z mikroregiónu terchovskej doliny, teda z obcí od Tepličky nad Váhom po Zázrivú, avšak chýr sa zaniesol aj do Čadce, Lietavskej Lúčky či Oravskej Polhory.

Prvá polovica kurzu sa v teoretickej časti venovala napríklad téme harmonizačného rezu ovocných drevín, rovnováhe medzi rastom a plodnosťou, správnemu hnojeniu, založeniu ideálnej koruny či správnemu náradiu odporúčanému pri práci. Praktické ukážky sa realizovali počas druhej polovice kurzu v záhrade u pána Trnku, ktorému ďakujeme za poskytnutie priestoru a úžasný prístup.

Od začiatku až do neskorších poobedných hodín sa účastníkom ochotne venoval skvelý lektor Ján Veselý, ktorý ako potulný ovocinár chodí zo sadu do sadu, ochutnáva jablká, vrúbľuje, zachraňuje a potom robí osvetu. Venuje sa najmä starým a vymierajúcim odrodám. Pri Rajci sa mu spolu s priateľmi podarilo vysadiť zbierkový ovocný sad so 60 tradičnými odrodami.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za vytvorenie príjemnej a priateľskej atmosféry.

Posted in Pozvánky.