Vyhodnotenie 5. ročníka výtvarnej súťaže “Naša obec – Naša MAS“

Naše občianske združenie Miestna akčná skupina Terchovská dolina vyhlásilo v poradí už 5. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl z územia miestnej akčnej skupiny Terchovská dolina s názvom: „Naša obec – Naša miestna akčná skupina“. Cieľom súťaže bolo dať deťom priestor výtvarne stvárniť svoju obec, prírodu, pamiatky, tradície a kultúru v našom regióne, ako aj projekty a aktivity miestnej akčnej skupiny.

Súťaž prebiehala do 6.decembra 2019.

Téma výtvarných prác bola všeobecná a zameraná na obce Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička nad Váhom, Terchová, Varín, Zázrivá. Deti mohli tvoriť na ľubovoľnú tému, ktorá však musela súvisieť s územím alebo jednotlivými obcami našej miestnej akčnej skupiny.

Do súťaže nám aj tento rok prišlo množstvo pekných, originálnych a kreatívnych výtvarných prác. Cieľom súťaže bolo podporiť detskú výtvarnú tvorbu, mladé talenty, vytvoriť priestor pre ich zviditeľňovanie, zvýšiť povedomie o vidieckej krajine u detí a prehĺbiť regionálne cítenie. Súťažou sme chceli podporiť  záujem detí o svoju obec, o prírodné, kultúrne a historické dedičstvo územia mikroregiónu terchovskej doliny.

Spolu 10 detí a 2 kolektívy žiakov boli ocenené v 3 súťažných kategóriách. Diplomy a vecné ceny na nich budú čakať už čoskoro, na oficiálnom vyhodnotení. Následne budú práce sprístupnené verejnosti v Terchovskej galérii umenia.

Umiestnenie detí  v 5.ročníku výtvarnej súťaže „Naša obec – naša miestna akčná skupina“

Kategória A (1.-3. ročník)

 • 1. miesto             Annamária Fedorová, ZŠ s MŠ Zázrivá
 • 2. miesto             Samuel Pražiak, Spojená škola Belá
 • 3. miesto             Stanka Berešíková, ZŠ Krasňany
 • Cena za nápad     Kolektív 1. ročníka ZŠ Dolná Tižina
 • Cena za nápad     2.trieda, ZŠ SNP Strečno
 • Cena poroty         Alex Krištofík, ZUŠ Belá

Kategória B (4.-6. ročník)

 • 1. miesto             Patrícia Zuziaková, ZUŠ Belá Nižné Kamence
 • 2.miesto              Linda Cabadajová, Spojená škola Belá
 • 3. miesto             Tamarka Bačinská, ZŠ Krasňany
 • Cena poroty         Tomáš Ždánsky, ZŠ Dolná Tižina
 • Cena poroty         Nikola Beháňová, ZŠ SNP Strečno

Kategória C (7.-9. ročník)

 • Cena poroty       Jazmína Mačasová, ZŠ Lutiše
Posted in Pozvánky.