Odborná exkurzia do MAS Opavsko

V dňoch 8. a 9. decembra 2016 sa zástupcovia OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ zúčastnili odbornej zahraničnej exkurzie do Miestnej akčnej skupiny Opavsko, ktorú pripravila Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Žilinský kraj . Dvojdňová exkurzia bola zameraná na príklady dobrej praxe realizácie rozvojových projektov z fondov EÚ, v rámci iniciatívy LEADER v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja vidieka. Účastníci debatovali o realizovaných projektoch na MAS Opavsko s manažérom Bc. Petrom Chroustom, mali možnosť zúčastniť sa prehliadky zámku a Edukačného centra v Hradci nad Moravicí, navštívili Minimuštáreň v Starých Těchanoviciach či gotický Kostol svätého Petra a Pavla v Kružberku, ktorý patrí medzi najstaršie dochované kostoly v Sliezsku. O histórii krajiny bridlice im v Imagináriu bridlice a na náučnom chodníku Dědictví břidlice vo Vítkove viac porozprával pán Petr Zahnaš. Účastnici sa tiež oboznámili s problematikou výrubu vzácnych líp v aleji Radkov-Dubová, o ktorej im viac porozprávala Kateřina Skalíková zo spolku Radkov, ktorá okrem občianskeho združenia prevádzkuje aj sochársku reštaurátorsku dielňu. Ich ďalšie kroky viedli do malej dedinky Větřkovice, kde im starosta p. Miroslav Černoch spolu s predsedom družstva ZOD Slezská Dubina p. Františkom Hellebrandom vysvetlili, prečo získala obec ocenenie Oranžová stuha Českej republiky 2016 a ako u nich úspešne funguje poľnohospodárska výroba a bioplynová stanica. Exkurziu zavŕšili účastníci prehliadkou ekologickej farmy Františkov dvor, na ktorej mohli okrem chovu bežného dobytka vidieť aj vzácne plemeno koní sliezsky norik. Účastníci pozitívne zhodnotili ukážky realizovaných projektov a príklady dobrej praxe v navštívených obciach, množstvo informácií a inšpirácií, ktoré počas návštevy získali. MAS Opavsko je jedným z najinovatívnejších partnerstiev pracujúcich na princípoch prístupu LEADER v ČR, zároveň je dlhoročným partnerom OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“. V budúcnosti plánuje MAS TD pokračovať v budovaní spolupráce a participácie na spoločných inovatívnych aktivitách.

Posted in Fotogaléria, Oznamy.