Oznam o 1. ročníku výtvarnej súťaže ” Naša obec – naša MAS”

mas_vytvarna_sutaz_2014_v2-page-001Do našej kancelárie MAS vo Varíne bolo doručených 262 výtvarných prác v rámci 1. ročníka výtvarnej súťaže ” Naša obec – naša miestna akčná skupina”. O zasadnutí odbornej poroty, o mieste a čase vyhlásenia výsledkov spojených s vernisážou Vás budeme čoskoro informovať. Keďže výkresy sú veľmi krásne a nápadité, výber tých najlepších bude skutočne náročný. Všetkým prihláseným deťom ďakujeme za ich práce.   Touto cestou sa chceme poďakovať taktiež všetkým koordinátorom na základných školách, CVČ, či vedúcim krúžkov.
Posted in Nezaradené.