Prijatie NSS MAS za člena ELARD

odkazDňa 25. septembra  2012 sa NSS MAS (Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných  Skupín), ktorej členom je aj naše Združenie OZ  “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ stala spolu s Chorvátskom členom  v rámci nezávislej európskej organizácie pre rozvoj vidieka ELARD. ELARD združuje 800 MAS z 21 krajín EÚ.

Viac nájdete o ELARD nájdete  TU.

Posted in Nezaradené.