Program obnovy dediny 2016

Slovenská agentúra životného prostredia  vydala usmernenia v rámci Programu rozvoja vidieka ( POD) pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z enviromentálneho fondu na rok 2016.

Posted in Pozvánky.