“Poznáš svoj región?”

logo_PL-SK_2007-2013OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ organizuje spolu s Občianskym združením pre trvaloudržateľný rozvoj regiónov – PROGRESSUS SLOVAKIA odborný seminár , ktorý je zameraný  na prezentáciu projektu pod názvom „Poznáš svoj región“? Seminár sa bude konať dňa 12. júna 2012  v penzióne Starý mlyn v Belej o 9.00 hod. , je určený pre všetkých členov Združenia, starostov a mladých ľudí.

Projekt sa zameriava na budovanie siete partnerských organizácií v rámci zachovania a znovuobjavenia spoločnej histórie v poľsko-slovenskom pohraničí. Hlavným cieľom je prispieť k sociálnemu a ekonomickému rozvoju cezhraničného regiónu prostredníctvom budovania sietí spolupráce medzi slovenskými a poľskými partnermi v oblasti rozvoja cestovného ruchu pri zachovávaní tradícií a kultúrneho dedičstva.

Pozvánka

 

Posted in Oznamy.