Regionálna značka, cesta k podpore miestnych produktov

Kancelária OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ sa zúčastnila medzinárodnej konferencie, ktorú organizovala MAS Horný Liptov spolu s MAS  Mezi Úpou a Metují  /ČR/  a regionálnym pracoviskom Národnej siete rozvoja vidieka SR pre žilinský kraj dňa 15.6.2012 vo Východnej.

Pracovné stretnutie bolo zamerané na prezentáciu praktických skúseností  s realizáciou projektu značenia produktov a služieb na Slovensku v podmienkach MAS ako aj praktické skúseností českého partnera so zavádzaním a udržiavaním systému značenia v ČR. Cieľom projektu je propagovať ľudí, ktorí dokonale poznajú tradičné technológie a sú schopní ich ďalej rozvíjať. Dôraz je položený na tie tradičné postupy a výrobky, ktoré nachádzajú svoju odozvu a využitie v súčasnom spôsobe života.

Fotogaléria

Posted in Oznamy.