Rokovanie pracovnej skupiny “Podnikanie a Cestovný ruch”

Bel_Cest.ruchV prvý júnový týždeň dňa 04.06. 2014 OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ zrealizovalo pracovné rokovanie voľnej ( je možné sa prihlásiť)  pracovnej skupiny Podnikanie a cestovný ruch. A tak sa v Belej stretli zástupcovia obcí,  reštauračných a  ubytovacích zariadení, odborníci v cestovnom ruchu na našom území. S cieľom odovzdať a zhromaždiť čo najviac odborných a praktických informácií o cestovnom ruchu sme vykonali  brainstorming a nazbierali dostatok cenných postrehov a inovatívnych námetov pre tvorbu novej Integrovanej stratégie rozvoja územia. Diskusia bola veľmi plodná a dúfame, že prinesie svoje ovocie v budúcom období.  Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Posted in Oznamy.