Seminár VÚC Žilina Program rozvoja vidieka 2014-2020

Dňa 17.03. 2015 sa uskutoční v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina seminár venovaný Programu rozvoja vidieka 2014-2020. Seminár je zameraný na prípravu implementácie prístupu LEADER pre funkčné a formujúce sa VSP pôsobiace na území Žilinského kraja. V rámci programu sa vystúpi i manažér MAS Mgr. Peter Madigár  a predstaví činnosť a zamerania MAS v programovom období 2014-2020 so zameraním na spoluprácu so súkromným sektorom.

Pozvánka na seminár

Posted in Pozvánky.