Návšteva OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie – Širočina

Dňa 10.03. 2015 navštívili našu kanceláriu OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ zástupcovia samospráv obcí ( Nevidzany, Malé Vozokany, Veľké Vozokany, Tajná, Nová Ves nad Žitavou, Choča, Čaradice, Čierne Kľačany, Volkovce) miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu Požitavie – Širočina. Pracovné stretnutie bolo zamerané na výmenu skúseností, ukážky realizovaných projektov v rámci programu LEADER a sieťovanie MAS. Po krátkej prezentácii o činnosti a aktivitách MAS  Terchovská dolina  v kancelárií sme sa vybrali do terénu predstaviť realizované projekty v obciach Nededza ( Rekonštrukcia Obecného úradu, Rekonštrukcia lávok pre peších) a Teplička nad Váhom ( Detské ihrisko a Rekonštrukcia miestnej komunikácie). Účastníci pozitívne zhodnotili ukážky realizovaných projektov v navštívených obciach , množstvo informácií a inšpirácií, ktoré počas návštevy získali.

Posted in Fotogaléria, Oznamy.