Súťaž o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP 2017

Milí priatelia a šikovní fotografi z územia MAS Terchovská dolina POZOR!

Národná sieť rozvoja vidieka vyhlasuje v poradí už 7. ročník súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP a vy máte opäť možnosť prihlásiť sa do nej a vyhrať zaujímavé vecné ceny.

Tento rok sú v súťaži vyhlásené nasledujúce tematické kategórie:

  1. Naša príroda (krajina, v ktorej sa územie MAS/VSP nachádza a jej prírodné krásy, bohatstvo, úkazy a zaujímavosti)
  2. Naši ľudia (obyvatelia z územia MAS/VSP, ľudia z územia MAS/VSP vytvárajúci hodnoty)
  3. Naše tradície (remeslá, tradičné jedlá a produkty, ľudové umenie reprezentujúce územie MAS/VSP)
  4. Naša budúcnosť (deti a mládež a ich aktivity)
  5. Naše „Naj“ (pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa v území MAS/VSP)
  6. Život v našej MAS/VSP (aktivity a činnosti, ktoré sa uskutočňujú v MAS/VSP)
  7. Naše kroje (novinka!) (ľudové oblečenie v rôznych krojových prevedeniach určené na slávnostné príležitosti, ako aj na všedný deň)

Reprezentatívne fotografie z nášho územia nám zasielajte najneskôr do 16. 05. 2017 (utorok), a to osobne alebo poštou na CD nosiči vo formáte jpg, veľkosť min. 1,5 MB.  Fotografie je možné zaslať aj e-mailom na adresu: gaborova@mas-td.sk s vyplnenou prihláškou. Vybrané fotografie budú reprezentovať naše územie MAS vo fotografickej súťaži Národnej siete rozvoja vidieka SR. Hlasovanie bude prebiehať elektronicky do 30.06.2017.

Posted in Oznamy.