Súťaž pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl

V rámci schváleného projektu s názvom Stavajme a gazdujme s citom (Program obnovy dediny) vyhlasuje OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ spolu so Združením obcí Mikroregión Terchovská dolina súťaž určenú pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl. Súťaž je zameraná na vytvorenie krátkeho projektu vyzdvihujúceho hodnoty vidieckej krajiny v obciach mikroregiónu.

Cieľom súťaže je dať mladým ľuďom priestor zamyslieť sa nad hodnotami vidieckej krajiny, súčasnou a tradičnou architektúrou, miestnym rázom a identitou a vytvorením krátkeho projektu pútavo prezentovať svoje myšlienky, postoje či návrhy.

Súťaž bude prebiehať od: 6.septembra 2017 do 6.októbra 2017.

Projekt musí pozostávať z textovej a grafickej časti a spracovaný môže byť ľubovoľným spôsobom, ktorý si vyberie každý sám vo forme powerpointovej prezentácie, videa, koláže, výkresu, príbehu, eseje alebo inak, fantázii nekladieme žiadne medze. Témy práce sú vopred zadefinované a zamerané na obce územie obcí Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička nad Váhom, Terchová, Varín, Zázrivá.


Projekty je možné spracovávať na nasledovné témy:

  • Najstaršia stavba v obci a jej história
  • Pamiatky v našej obci
  • Krajina v našom mikroregióne a jej význam pre život ľudí
  • Zeleň okolo nás
  • Národný park Malá Fatra
  • Naša identita – miestne staviteľstvo a miestny ráz

Podmienky súťaže :
Súťaž je určená len pre deti z územia MAS Terchovská dolina. Práce je možné spracovať v ľubovoľnom formáte, preferované bude digitálne spracovanie, ale je možné odovzdať aj výtvarné práce. Pozor, tie musia obsahovať aspoň krátky text. Jeden súťažiaci môže zaslať maximálne jeden projekt, ktorý musí byť originálnym dielom súťažiaceho a spadať do obsahového zamerania súťaže. Digitálne projekty môžete priniesť uložené na USB nosiči, či na CD priamo do kancelárie MAS (nájdete nás v zdravotnom stredisku vo Varíne, na 1.poschodí, vedľa stavebného úradu) alebo odoslať spolu s kontaktnými údajmi na emailovú adresu gaborova@mas-td.sk. Do kontaktných údajov prosím uveďte:
– meno a priezvisko autora/autorky, vek, adresu bydliska autora/autorky
– zaradenie do konkrétnej témy
– názov školy, trieda, triedny učiteľ/učiteľka

Najlepšie práce budú ocenené vecnými cenami a použité pri propagácii regiónu. Autor zaslaním/doručením svojej práce súhlasí s jej ďalším spracovaním pre potreby OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ a Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste s podmienkami súťaže oboznámili deti vo Vašich základných školách, centrách voľného času, záujmových krúžkoch a okolí. Budeme Vám vďační ak vyhlásenie súťaže budete publikovať v školských časopisoch, novinách, či na Vašich webových stránkach a komunikačných sieťach.

Kontaktné osoby v kancelárii MAS:
Mgr. Peter Madigár, manažér MAS, madigar@mas-td.sk
Ing. Anna Gáborová, administratívna pracovníčka MAS, gaborova@mas-td.sk

Posted in Pozvánky.