Pozvánka na workshop Udržiavanie jedinečného rázu obcí mikroregiónu terchovskej doliny

Milí priatelia,
tento štvrtok, 14.9.2017, Vás pozývame na workshop, ktorý je zameraný na udržiavanie jedinečného rázu našich obcí a udržateľný a citlivý rozvoj sídel a starostlivosť o krajinu. Problematika rozvoja sídel a starostlivosti o krajinu je komplexná a zložitá, často býva predmetom diskusií a rôznych pohľadov, preto medzi sebou radi uvidíme zástupcov rôznych sektorov – verejný/obce, starostovia, poslanci, stavebné úrady, podnikatelia, architekti, projektanti a ktokoľvek, koho téma zaujíma.

Posted in Pozvánky.