Účasť na vzdelávaco-informačnom stretnutí

Kancelárie našej miestnej akčnej skupiny sa dňa 9.5.2018 zúčastnila vzdelávaco-informačného stretnutia zameraného na možnosti využitia Podopatrenia 19.3. – Príprava a vykonávanie projektov spolupráce MAS pre regionálne značenie v Žilinskom kraji, ktorý organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj. Stretnutie sa uskutočnilo v Hoteli Polom v Žiline. Zástupcovia miestnych akčných skupín Žilinského kraja spoločne debatovali na tému regionálneho značenia produktov, o ktorom prišiel porozprávať Mgr. Leszek Richter a Ing. Jankovičová Elena. O skúsenosti s Animáciami v minulom programovom období sa podelil manažér našej miestnej akčnej skupiny Mgr. Peter Madigár.

Posted in Pozvánky.