Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER

Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry  o doplnení “Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER”, verzia č. 1.12, platná od 30. marca 2012. Pre lepšiu orientáciu je dostupná verzia so sledovaním zmien (sz) aj bez sledovania zmien (bsz).

Usmernenie pre administráciu – verzia č. 1.12, BSZ

Posted in Oznamy.