V Château Gbeľany sme predstavili manuál Ako stavať pod Rozsutcom

Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina zorganizovalo dňa 26.10.2017 odborný seminár s názvom „STAVAJME S CITOM PRE KRAJINU“.

So svojimi prezentáciami na ňom vystúpili odborníci z oblasti architektúry, ochrany prírody či pamiatok, pričom všetci sa venovali potrebe citlivého prístupu k stavebnému rozvoju obcí. Významu vidieckej architektúry ako európskeho bohatstva sa vo svojej prednáške venoval Ing. arch. Milan Šuška, Ph.D. – autor  a spoluautor viacerých publikácií popularizujúcich potreby citlivého prístupu k architektúre na slovenskom vidieku. Témy pamiatkovej obnovy na seminári odprezentovali Mgr. Vladimír Majtan a Mgr. Jana Piecková z Krajského pamiatkového úradu v Žiline, ktorí sa zaslúžili o ocenenie Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2014 za zreštaurovanú Loretánsku kaplnku s bočným oltárom Panny Márie Loretánskej v Kostole sv. Barbory v Žiline. Významu Národného Parku Malá Fatra a jeho hodnotám sa venovala krajinárka Ing. Lucia Sibilová, proces rekonštrukcie kaštieľa a v súčasnosti hotela CHATEAU GBEĽANY priblížil majiteľ tejto kultúrnej pamiatky, ktorá bola ocenená ako Stavba roka 2015 Cenou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za celospoločenský prínos, Ing. Peter Janíček.

V spolupráci s našim OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” predstavil kolektív autorov pod vedením architekta Milana Šušku aj 100 stranový manuál Ako stavať pod Rozsutcom, ktorého zámerom bude pomáhať samosprávam a stavebníkom v mikroregióne terchovskej doliny v citlivom stavebnom rozvoji a krajinnom manažmente. Obsahuje jednoducho podané zásady pre rekonštrukciu starej a tvorbu novej architektúry v dedinách terchovskej doliny a starostlivosť o zeleň a krajinu. Publikácia je jedným z hlavných výstupov projektu realizovaného z Programu obnovy dediny. Nadväzuje tak na úspešnú publikáciu DEDINAMI – Krajina a architektúra mikroregiónu terchovskej doliny, ktorú združenie vydalo v roku 2015 a ktorá si získala veľký ohlas po celom Slovensku.

 

Posted in Pozvánky.