Veľkolepá ovčiarska akcia – Ovčiarske obyčaje – redikaňä v Zazrivej

V sobotu 20.06. 2015 sa uskutočnila v Zázrivej veľkolepá ovčiarska akcia pripomínajúca dávno zaniknuté tradície regiónu spojené so sezónnym vyháňaním oviec  na hole a prezentáciou ľudového remesla s názvom Ovčiarske obyčaje – redikaňä v Zázrivej za podpory fondu mikroprojekov Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Bačovanie v Karpatoch kód projektu SK/FMP/18/013. Na realizácií projektu sme spolupracovali s partnerskou miestnou akčnou skupinou Valašsko-Horní Vsacko  a obcou Zázrivá . Samotný projekt pozostával z niekoľkých aktivít, a to z  odborného workshopu a exkurzie na VALAŠSKU – HORNÍM VSACKU, očiarského dňa v Zázrivej  a výstupom projektu je brožúra s prezentáciou tradície ovčiarstva s rovnakým názvom Bačovanie v Karpatoch.  Aktivita a vyvrcholenie projektu pod názvom Ovčiarske obyčaje – Redikaňä v Zázrivej pozostávala zo slávnostnej pastierskej svätej omše, ukážky vyháňania oviec, transportu salaša, miešania oviec, obradových zvykov, ukážky tradičných salašnických výrobkov, ochutnávky jedál z ovčích výrobkov, mäsa a baraniny. Pozrite si fotografie od Jozefa Juríka www.zazriva.net   .

 redik publicita povinná na web facebook 2
plagat_2015

Posted in Fotogaléria, Oznamy.