Zahraničná odborná exkurzia do švédskej MAS Gränslandet

DSC01136V rámci zahraničnej odbornej exkurzie vo Švédsku, ktorú realizovalo OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ v dňoch 17. – 20. 06. 2013 mali účastníci exkurzie možnosť navštíviť viacero veľmi zaujímavých miest na území miestnej akčnej skupiny LEADER Gränslandet. Exkurzie sa zúčastnilo 16 členov miestnej akčnej skupiny Terchovská dolina.  Cieľom odbornej exkurzie bola výmena  praktických skúseností medzi oboma miestnymi akčnými skupinami, ukážky dobrých príkladov z praxe , výmena skúseností pri používaní nástrojov na podporu vidieka v podmienkach Švédska. Program exkurzie bol veľmi pestrý a bohatý. Prvý deň sa niesol v znamení návštevy Gränslandet v Katrineholme. Na úvod nás privítala Karina Veinhede , manažérka Leader Gränslandet, ktorá nás informovala o činnosti  a práci kancelárie a predstavila nám územie MAS Gränslandet.  Ďalej sme postupovali poďla pripraveného programu. Praktickú stránku exkurzie predstavovali prehliadky  podporených projektov  Leader Gränsladnet. Navštívili sme múzeum  požiarníctva (Firebrigade museum),  umeleckú kováčsku výroby (Hult centre), zelený skleník  (Greenhouse), múzeum WV v Palsbode, vojenské muzéum v Sannahed. Veľmi príjemná bola i plavba trajektom na ostov Vinon a káva v starej škole na ostrove. Návšteva Švédska nás obohatila o nové inovatívne nápady a inšpirácie a tešíme sa, že Švédi prijali pozvanie k nám na Slovensko do našej miestnej akčnej skupiny.

Prezentácia s fotografiami

Posted in Oznamy.