Zasadnutie Kontrolnej a revíznej komisie

Dňa 10.10. 2012 v kancelárii MAS zasadala Kontrolná a revízna komisia. Kontrolovala hospodárenie s finančnými prostriedkami OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” za obdobie 01.01.-30.09.2012.

Fotogaléria

Posted in Oznamy.