Stretnutie zástupcov NSS MAS na ministerskej pôde

logo_NSS_MAS_1Zástupcovia NSS MAS (Andrea Hradiská,  predsedkyňa NSS MAS , Juraj Ondračka, predseda MAS Vršatec, o.z. a Ľudovít Kovács, manažér MAS Stará Čierna voda ) sa dňa 8.10. 2012 stretli so štátnym  tajomníkom Štefanom Adamom a generálnym riaditeľom sekcie rozvoja vidieka Martinom Barbaričom. Účelom rokovania  je zlepšenie  spolupráce a riešenia problémov  v rámci implementácie programu osi 4  Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 /PRV SR/  na Slovensku.  Diskusia zúčastnených sa dotýkala riešenia problémov PRV SR 2007-2013  ako aj  nastavenia nového pripravovaného programovacieho obdobia 2014-2020.

Viac info nájdete TU.

Posted in Oznamy.