Zasadnutie Výberovej komisie OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”

Dňa 13.05. 2013 zasadala Výberová komisia ( VK)  MAS zložená zo zástupcov samospráv, podnikateľov a občianskeho sektora,  ktorej bol predložený 1 projekt občianskym združením Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom  pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie (označenie opatrenia v ISRÚ MAS 331 Odborné vzdelávanie a informovanie) v rámci Výzvy č. 10/PRV/MAS 53.  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok ( projekt)  spĺňala podmienky administratívnej a formálnej kontroly. Konečné rozhodnutie o poskytnutí podpory na projekt vydáva Pôdohospodárska platobná agentúra.

Posted in Oznamy.