V dňoch 15.-17. októbra 2019 sa zástupcovia Kancelárie MAS zúčastnili konferencie pre miestne akčné skupiny „Postupy MAS v rámci konania ŽoNFP“, ktorá sa konala v Demänovskej doline v priestoroch hotela SKI & WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA. Stretnutie zorganizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národná sieť rozvoja vidieka SR. Prvý deň konferencie sa týkal všeobecných informácií k realizácii projektov, systémov financovania, žiadostí o platbu, monitorovania projektov a postupov pre žiadateľa pri vypracovaní projektového zámeru. Druhý  deň  odborného  programu konferencie bol zameraný  na všeobecné  podmienky  poskytnutia  príspevku a na proces hodnotenia žiadostí  v ITMS2014+. Prínosný bol aj samostatný blok o verejnom obstarávaní, počas ktorého bolo zodpovedaných veľa otázok a nejasností.

Pozvánka s programom

Posted in Pozvánky.