Aktualizácia výzvy č.4

OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Vám oznamuje, že dňa 17.10.2011 bola aktualizovaná výzva č.4 na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 3.4.2 – Obnova a rozvoj obcí. Výzva bola aktualizovaná z dôvodu zmeny sídla  OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ a kontaktných údajov. Aktualizované zmeny sú farebne (červeno) zvýraznené. Aktualizovanú výzvu nájdete v kategórii Výzvy MAS.

Aktualizovnú výzvu nájdete tu…

 

 

Posted in Nezaradené.