Prístup Leader dnes a zajtra

Dňa 08.11.2011 sa v priestoroch kancelárie MAS MALOHONT v Hrachove uskutočnil workshop zástupcov 12 MAS združených v Národnej sieti Slovenských Miestnych akčných skupín pod názvom „Prístup Leader dnes a zajtra“.

Posted in Fotogaléria.