Darujte Vaše 2% z dane Vášmu regiónu

Milí priatelia, aj tento rok sa na vás obraciame so žiadosťou o venovanie Vašich 2% z daní na podporu našich aktivít v prospech rozvoja mikroregiónu terchovskej doliny. Tento príspevok pre vás neznamená žiadny výdavok. Daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu môžete premeniť na adresný dar, ktorým podporíte verejnoprospešné aktivity našej organizácie. Máme radi náš región a aktívne sa podieľame na jeho rozvoji. Snažíme sa o zachovanie jeho kultúrneho a prírodného dedičstva a zároveň o jeho rozvoj cez rôzne fondové schémy na podporu vidieka.

Údaje potrebné k asignácii daní z príjmov, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno (názov): Miestna akčná skupina Terchovská dolina
Sídlo: Námestie sv. Floriána 1002, 01303 Varín
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42063418

Veľmi zrozumiteľné a jednoduché návody, ako poukázať časť dane, nájdete na stránke portálov Rozhodni, alebo Slovensko.sk.

Ak si daňové priznanie podávate sám lebo ste napríklad živnostníkSZČO alebo ako fyzická osoba máte viac príjmov:

  1. Vyplníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní, dnes už vo väčšine prípadov do elektronického formulára na portále Finačnej správy,
  2. Vypočítate si 2% z dane, ktorá vám podľa priznania vychádza,
  3. Doplníte vyššie uvedené údaje našej organizácie MAS Terchovská dolina,
  4. Potom vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka.

Ak za vás daňové priznanie podáva zamestnávateľ:

  1. Vášho zamestnávateľa, väčšinou účtovníčku firmy požiadate o potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania.
  2. Vyplníte špeciálne tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“. Kliknite na linku, je krátke a jednoduché.
  3. Spolu so spomínaným potvrdením od zamestnávateľa o zaplatení dane ho podáte do 30. apríla príslušného roka osobne, alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad v SR.
  4. Dôležité vedieť! Aby ste mali istotu, že vám zamestnávateľ bude môcť vystaviť spomínané potvrdenie, do 15. februára ho (účtovníka firmy) treba požiadať o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Ak ste majiteľom s.r.o. alebo štatutár inej právnickej osoby, ktorá platí daň z príjmu:

Postup je takmer totožný ako pri občanovi, ktorý si daňové priznanie podáva sám. Priamo do daňového priznania treba zadať vyššie spomenuté identifikačné údaje MAS Terchovská dolina, prípadne ďalších organizácií, ktorým darujete peniaze.

ĎAKUJEME 🙂

Posted in Oznamy.