Termín na prihlasovanie na rybárske preteky v Gmine Jasienica !

Združenie Rybárska Miestna Akčná Skupina  Bielska Kraina pozýva na rybárske preteky, ktoré sa uskutočnia 29. mája 2021 ako súčasť mikroprojektu s názvom „Na pomedzí kultúr – tradícia súťaženia“ spolufinancovaného z z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom euroregiónu Beskydy.

Súťaž sa uskutoční v Gmine Jasienica v areáli  ŁOWISKA „PIĘĆ STAWÓW” KOŁO PZW JASIENICA ul. Stawowa 270, 43-386 Biery.

Účasť na rybárskej súťaži je bezplatná.

Formulár pre prihlasovanie aj s pravidlami pretekov sú k dispozícii pod textom.
Poprosíme záujemcov, aby vyplnené prihlášky doručili do kancelárie organizátora, alebo odoslali mailom na adresu: projekt-lgr@wp.pl najneskôr do 14. mája 2021 (piatok).

Miestna akčná skupina Terchovská dolina je partnerom projektu, pre záujemcov zo Slovenska budeme organizovať dopravu.

Link na článok na stránke partnerov:
http://arch.bielskakraina.pl/zawody-wedkarskie-w-gminie-jasienica-ruszaja-zapisy-.html

Posted in Pozvánky.