Exkuzia z Mikroregiónu Rimava Rimavica

V dňoch 7.-8. júna 2018 privítala naša miestna akčná skupina na svojom území návštevu z Mikroregiónu Rimava Rimavica, ktorý je členom miestnej akčnej skupiny MALOHONT. Zástupcovia našej kancelárie pripravili pre 29 účastníkov exkurzie intenzívny dvojdňový program zameraný nielen na výmenu skúseností či čerpanie inšpirácie, ale aj spoznanie mikroregiónu terchovskej doliny. Návštevníci tak mali možnosť prezrieť si inšpiratívne zrealizované projekty obcí Zázrivá, Terchová, Belá, Mojš, Nededza, Teplička nad Váhom a Strečno, medzi ktorými možno konkrétne spomenúť projekt outdoorového fitness, rekonštrukcie kultúrneho domu, požiarnej zbrojnice, vybudovania materského centra, kempingu či rekonštrukcie školskej jedálne. Históriu Terchovej a jej okolie spoznávali zo sedačky turistického vláčika, zo Snilovského sedla, návštevou múzea J. Jánošíka a splavovaním plťami po Váhu.

Posted in Pozvánky.