Zahraničná exkurzia do ČR – MAS Buchlov, MAS Region Haná

V dňoch 18. a 19. júna 2018 sa uskutočnila zahraničná exkurzia do Českej Republiky, konkrétne do Miestnej akčnej skupiny Buchlov a Region Haná, ktorej sa zúčastnila aj zástupkyňa našej kancelárie, Ing. Anna Gáborová. Návštevu zameranú na príklady prípravy a realizácie projektov z Programu rozvoja vidieka 2014-2020, LEADER/CLLD, regionálne potraviny, vidiecky cestovný ruch a rozvoj vidieka organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Žilinský kraj.

Počas prvého dňa malo 22 účastníkov, aktérov z území MAS Žilinského kraja, napríklad možnosť navštíviť Archeoskanzen Modrá, ktorý sa zameriava na prezentáciu stredovekého slovanského osídlenia a spôsobu ich života, ďalej neďalekú expozíciu sladkovodných rýb, Centrum Slováckych tradícií či kultúrne centrum a baziliku vo Velehrade. Okrem samotnej prehliadky zaujímavosti územia prebehlo aj pracovné stretnutie so zástupcami MAS Buchlov, ktorí predstavili svoju činnosť, projekty, vízie, ale aj problémy. Stretnutie prerástlo do aktívnej diskusie.

Druhý deň čakala na účastníkov nielen prehliadka územia Miestnej akčnej skupiny Region Haná, ale aj diskusia pri okrúhlom stole týkajúca sa podpory rozvoja územia, nástroja LEADER, stratégií CLLD a príkladov dobre praxe pri realizovaní projektov z PRV.

Posted in Pozvánky.