Informácia k výzve na predkladanie žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD-Q178-511-002

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po 1. hodnotiacom kole (22.09.2021)
– výška žiadaného príspevku: 42 241,83 €
– výška žiadaného príspevku v schvaľovaní kumulatívne: 42 241,83 €
aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 370 000,00 €

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po 2. hodnotiacom kole (22.11.2021)
– výška žiadaného príspevku: 100 000,00 €
– výška žiadaného príspevku v schvaľovaní kumulatívne: 142 241,83 €
aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 370 000,00 €

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po 3. hodnotiacom kole (31.01.2022)
– výška žiadaného príspevku: 162 548,50 €
– výška žiadaného príspevku v schvaľovaní kumulatívne: 279 852,80 €
aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 352 722,67 €
– 1.2.2022 vydané Oznámenie o schválení ŽoPr “Nákup inovatívnej techniky spoločnosti BLK Slovakia, s.r.o za účelom rozvoja podnikania” s výškou príspevku 17 277,33 €

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po 4. hodnotiacom kole (29.03.2022)
– výška žiadaného príspevku: 00,00 €
– výška žiadaného príspevku v schvaľovaní kumulatívne: 279 852,80 €
aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 352 722,67 €
– 4.5.2022 vydané Oznámenie o schválení ŽoPr “Zelená mobilita – Terchovská dolina” s výškou príspevku 100 000,00 €

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po 5. hodnotiacom kole (30.05.2022)
– výška žiadaného príspevku: 90 174,17 €
– výška žiadaného príspevku v schvaľovaní kumulatívne: 252 722,67 €
aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 252 722,67 €

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po 6. hodnotiacom kole (29.07.2022)
– výška žiadaného príspevku: 00,00 €
– výška žiadaného príspevku v schvaľovaní kumulatívne: 252 722,67 €
aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 252 722,67 €

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po 7. hodnotiacom kole (29.09.2022)
– výška žiadaného príspevku: 00,00 €
– výška žiadaného príspevku v schvaľovaní kumulatívne: 90 174,17 €
aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 90 174,17 €
21.9.2022 vydané oznámenie o schválení ŽoPr „Nákup stavebného stroja pre firmu GFCH spol. s.r.o za účelom inovovania strojového parku vo výške 64 029,17 €
– 21.9.2022 vydané oznámenie o schválení ŽoPr „Podpora podnikania spoločnosti Veľká Havrania s.r.o inováciou vo výške 98 519,33 €

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po 8. hodnotiacom kole (29.11.2022)
– výška žiadaného príspevku: 00,00 €
– výška žiadaného príspevku v schvaľovaní kumulatívne: 90 174,17 €
aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 90 174,17 €

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po 9. hodnotiacom kole (29.01.2023)
– výška žiadaného príspevku: 00,00 €
– výška žiadaného príspevku v schvaľovaní kumulatívne: 90 174,17 €
– aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 90 174,17 €


Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po 10. hodnotiacom kole (29.03.2023)

– výška žiadaného príspevku: 00,00 €
– výška žiadaného príspevku v schvaľovaní kumulatívne: 90 174,17 €
– aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 90 174,17 €

  • 24.4.2023 vydané oznámenie o schválení ŽoPr „Rozšírenie služieb cestovného ruchu“ vo výške 90 174,17 €
  • aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov k 24.4.2023: 00,00 €

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po 11. hodnotiacom kole (29.05.2023)
– výška žiadaného príspevku: 00,00 €
– výška žiadaného príspevku v schvaľovaní kumulatívne: 00,00 €
– aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 00,00 €

  • 13.6.2023 zrušenie zmluvy v CRZ s ReS Veľká Havrania s.r.o (na základe odstúpenia ReS) týkajúcej sa ŽoPr „Podpora podnikania spoločnosti Veľká Havrania s.r.o inováciou vo výške 98 519,33 €
  • aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov k 13.6.2023: 98 519,33 €
Posted in Pozvánky.