Pozvánka na podujatie Spomínanie budúcnosti

Podujatie pod názvom Spomínanie budúcnosti, ktoré je pietnou tryznou pri príležitosti 80. výročia deportácie slovenských židov, organizuje OZ Zabudnutý Varín (Maceva Varna) pri námestí vo Varíne v nedeľu 2. októbra od 14.00 hod. Spomienka na obete deportácií nadväzuje na historicky prvú spomienkovú varínsku tryznu, ktorá sa v obci uskutočnila v roku 2013.

Počas podujatia vystúpia zástupcovia cirkví a verejného života so svojimi príhovormi a zaznejú viaceré modlitby a hudbné a divadelné vstupy. Súčasťou bude aj odhalenie pamätnej tabule venovanej všetkým zahynutým varínskym židovským občanom. Posledným blokom spomienkového podujatia bude premietanie filmu p. Heleny Engel, varínskej rodáčky, preživšej KL Auschwitz.

https://www.zilinak.sk/assets/images/za/main/15/varin-20220920104446.jpg

Posted in Pozvánky.