Informačný workshop 20.10. 2014 NSS MAS v Zlatých Moravciach

Dňa 20.10. 2014 sa zástupcovia kancelárie OZ “ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina “ ( Mgr. Peter Madigár, Mgr. Oľga Jaroščiaková a Ing. Martina Olešová ) zúčastnili informačného workshopu v Zlatých Moravciac  s názvom ” Výmena skúseností pri implementácií prístup LEADER” organizovaného pod záštitou Národnej siete slovenských miestnych akčných skupín.   V rámci programu sa prezentovali aktuálne problémy MAS pri implementácií prístupu LEADER 2007-2013 ,   jednotlivé   projekty   národnej a nadnárodnej  spolupráce  a problémy  pri  ich  implementácií. Cezhraničná výmena skúseností a inšpirácia projektovými zámermi má pridanú hodnotu do implementácie prístupu LEADER. Na záver sa v krátkosti predstavil i  návrh prístupu LEADER pre obdobie rokov 2014 a 2020. NSS Mas Zlaté Moravce

Posted in Oznamy.