Konferencia LeaderFEST 2019

To najzaujímavejšie, čo sa v Česku v rozvoji vidieka podarilo, predstavili zástupcovia jednotlivých miestnych akčných skupín, starostovia, poľnohospodári a ďalší nadšenci na konferencii s medzinárodnou účasťou s názvom Leaderfest, ktorá sa tento rok konala v kráľovskom meste Žatec, ktoré bolo spolu s MAS Vladař hlavným usporiadateľom. V dňoch 22.-24.52019 sa jej zúčastnili aj zástupcovia našej miestnej akčnej skupiny v zložení Peter Madigár, Anna Gáborová a Jozef Jurík.

Slávnostné zahájenie sa konalo vo štvrtok v žateckom mestskom divadle. Medzi viac ako 15 rečníkmi okrem iného vystúpili aj odborníci zameriavajúci sa na koncept “smart” vidieka a na možnosti aplikácie v českých podmienkach. “Smart vidiek je o prepájaní dielčich riešení do jedného celku. Napríklad dažďová voda – jedna vec je ju zachytiť, ale smart riešenie je potom túto vodu ohriať a rozviesť s využitím napr. fotovoltaiky,” uviedol Marek Hartych, zástupca MAS Český sever.

Hlavnou časťou programu boli odborné prednášky ktoré prebiehali vo štvrtok na viacerých miestach. Účastníci si tak mohli vybrať z viacerých blokov prednášok konajúcich sa v Starej papierni, Mestskom divadle a Galérii Sladovna. (https://www.leaderfest.cz/program.html) Počas celého podujatia sa diskutovalo o súčasných a budúcich projektoch, ktoré pomáhajú udržať obyvateľov na vidieku a hlavne zlepšovať ich život. Nechýbali príklady úspešne zrealizovaných projektov, ktoré nám poslúžili ako inšpirácia.

Podujatie ukončili piatkové exkurzie po Žatci a okolí.

Posted in Pozvánky.