Výzva č. MASTD 01/2019/OH 7.2 na výber odborných hodnotiteľov

Miestna akčná skupina Terchovská dolina si dovoľuje informovať o vyhlásení výzvy MASTD 01/2019/OH 7.2 na výber odborných hodnotiteľov.

Bližšie informácie tu: Výzva na OH

Príloha č.1 k výzve vo formáte .pdf: vyzva na OH priloha c.1

Príloha č.1 k výzve vo formáte .docx: vyzva na OH prilohac.1

Posted in Pozvánky.